Arhive categorii: Invățământ postliceal

Înscriere în învățământul postliceal

OFERTA EDUCAŢIONALĂ AN ŞCOLAR 2020–2021

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DE ZI – 3 ani, nivel 5

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 13 IULIE- 31 AUGUST

PROGRAM ÎNSCRIERI: luni-joi: 12,00-17,00, vineri: 10,00-15,00

ASISTENT MEDICAL GENERALIST: 4 CLASE CU TAXA (3800 lei plătibili în 5 rate)

ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE: 1 CLASĂ CU TAXĂ (3600 lei plătibili în 5 rate)

ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ: 1 CLASĂ CU TAXĂ (3600 lei plătibili în 5 rate)

ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR: 1 CLASĂ CU TAXĂ (3600 lei plătibili în 5 rate)

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE: 2 CLASE BUGET

ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE: 1 CLASĂ BUGET

Documente necesare înscrierii:

– Certificat de naștere, carte de identitate și în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în original și copii pentru certificare ”conform cu originalul”;

– Diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, în original;

– Foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII în original;

– Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională aleasă;

– Dosar și folie;

– Taxă de înscriere: 150 lei.

Perioada de încheiere a situației școlare și corigențe la școala postliceală

SPECIALIZARE :  ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE :

Săptămâna  19-23 august 2019

– Biofizică – 19 august ora 1100  –  C. N.„Ana Aslan”

– Nursing 2 – 20 august ora 1000     –  Spitalul Județean de Urgență, Corp B, Secția de Reumatologie

– ORL – 19 august ora 1200– Spitalul Județean de Urgență, Corp A, Secția ORL

-CORIGENȚE : 22-23 august 2019

Dir. adj. Stamate Nicoleta