Documente de evidență, prognoză și diagnoză

Documente de evidență

 1. Contract de management, decizie ISJ, fișa postului, CV;
 2. Decizia de constituire a Consiliului de Administrație;
 3. Program director prof. Petcu Adriana;
 4. Program director adjunct prof. Colescu Alina;
 5. Program director adjunct prof. Stamate Nicoleta;
 6. Decizie pentru delegare atribuții director, în situații excepționale;
 7. Schema orară a unității școlare;
 8. Stat de funcții;
 9. Plan de școlarizare, aprobat de ISJ;
 10. Graficul ședințelor cu părinții pentru anul școlar 2023-2024;
 11. Organigrama;
 12. Regulament intern;
 13. Regulament intern de organizare si functionare;
 14. Procedura de acces în unitatea școlară;
 15. Procedura acordare dirigenție;
 16. Codul de etică pentru elevi;
 17. Codul de etică și deontologie profesională;
 18. Lista functiilor la luna septembrie 2023;
 19. Decizia de numire a comisiei pentru comunicare și promovare a imaginii școlii;

Documente de prognoză

 1. Plan de dezvoltare instituțională (P.D.I.), plan de acțiune al școlii (P.A.S.);
 2. Plan managerial 2023-2024;
 3. Plan managerial 2023-2024 director prof. Petcu Adriana;
 4. Plan managerial 2023-2024 director adjunct prof. Colescu Alina;
 5. Plan managerial 2023-2024 director adjunct prof. Stamate Nicoleta;
 6. Program de dezvoltare al sistemului de control managerial;
 7. Rezultatele aplicării chestionarelor de satisfacție a beneficiarilor (interpretare);
 8. Tematica ședințelor de consiliu de administrație;
 9. Tematica ședințelor de consiliu profesoral;
 10. Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie;
 11. Plan de masuri privind asigurarea sigurantei si securitatii elevilor;
 12. Grafic unic de monitorizare și control;

Documente de diagnoză

 1. Rapoarte anuale comisii și compartimente;
 2. Raportul anual asupra calității educației din unitatea de învățământ, 2022-2023;
 3. Raportul anul de evaluare internă a calității;
 4. Rezultatele aplicării chestionarelor de satisfacție a beneficiarilor;
 5. Lista parteneriatelor cu agenți economici, an școlar 2022-2023;

Informații de interes public conform Legii Nr. 544 / 2003

 1. Documente privind atribuirea denumirii Colegiului Național „Ana Aslan” Brăila, schimbarea acesteia și fuziunii prin absorbție a Colegiului cu Gradinița cu Program Normal Nr. 40;
 2. Declarație de avere director prof. Petcu Adriana;
 3. Declarație de avere director adjunct prof. Colescu Alina;
 4. Declarație de avere director adjunct prof. Stamate Nicoleta;
 5. Declarație de avere administrator financiar ec. Gheorghe Oana;
 6. Formular de solicitare de informații de interes public conform Legii Nr. 544 / 2003;
 7. Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în cazul în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 8. ORDIN privind aprobarea unităților de învățământ preuniversitar care pilotează descentralizarea curriculară la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal teoretic;
 9. Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru implementarea catalogului electronic în școli pilot 2023-2024;