Documente

Documente manageriale

 1. Raportul general privind starea starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară 2017-2018, semestrul I;
 2. Raport de monitorizare a calității activităților planificate și derulate în cadrul Programului național Școala Altfel 26-30.03.2018;
 3. Lista tuturor funcţiilor din şcoală ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice;
 4. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară în semestrul al II-lea și la sfârşitul anului şcolar 2017-2018;
 5. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;
 6. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară în semestrul al II-lea și la sfârşitul anului şcolar 2018-2019;
 7. Planul de acțiune al Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila 2019-2024;
 8. Planul managerial 2019-2020;
 9. Regulamentul de ordine interioară, anul școlar 2020-2021;
 10. Raportul general privind starea și calitatea învățământului în unitatea școlară, pe semestrul II, anul școlar 2019-2020;
 11. Procedura operațională privind reglemetarea modalității de colectare, validare, păstrare și arhivare a condicii de prezență și a fișelor de prezență;
 12. Măsuri de combatere și prevenire a infecției cu SARS-COV-2;
 13. Raportul general privind starea și calitatea învățământului în unitatea școlară în semestrul al doilea și la sfârșitul anului școlar 2020-2021;
 14. Regulamentul intern de organizare și funcționare în anul școlar 2021-2022;
 15. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) pentru anul școlar 2022-2023;
 16. Regulamentul intern de organizare și funcționare pentru anul școlar 2022-2023;
 17. Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 18. Reprezentanții comitetului de părinți pe clase;
 19. Comisia C.Ș.E.;
 20. Activitatea comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;
 21. Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice;
 22. Activități extracurriculare;
 23. Proiecte educative;
 24. Plan managerial, anul școlar 2022-2023;
 25. Program de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial;
 26. Schema orară a Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila;
 27. Programul de lucru al directorilor Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila;
 28. Decizia de constituire a consiliului de administrație și de numire a secretarului acestuia;
 29. Decizia privind componența consiliului profesoral și de numire a secretarului acestuia;
 30. Procedura privind reglementarea accesului în unitate;
 31. Decizie privind delegarea directorului adjunct la Colegiul Național ”Ana Aslan” Brăila;
 32. Raportul general privind starea și calitatea învățământului în unitatea școlară, în semestrul al doilea și la sfârșitul anului școlar 2021-2022;
 33. Organigrama Colegiului Național „Ana Aslan” Brăila;
 34. Planul managerial al directorului adjunct, prof. Colescu Alina;
 35. Planul managerial al directorului adjunct, prof. Stamate Nicoleta;
 36. Raportul anual de evaluare internă a calității;
 37. Codul de etică pentru elevi, anul școlar 2022-2023;
 38. Metodologia de organizare a programului „Săptămâna verde”, anul școlar 2022-2023;
 39. Regulament intern de organizare și funcționare, anul școlar 2022-2023;
 40. Lista funcțiilor la 1.03.2023 și valoarea brută a salariilor de bază și a sporurilor;

Documente ale Comisiei de evaluare și asigurare a calității (C.E.A.C.)

 1. Decizia comisiei C.E.A.C.;
 2. Organigrama C.E.A.C.;
 3. Planificarea activităților C.E.A.C.;
 4. Proceduri și subcomisii C.E.A.C.;
 5. Raport anual C.E.A.C.;
 6. Regulament de organizare și funcționare a C.E.A.C.;
 7. Responsabilități și plan de acțiune al C.E.A.C.;