Documente

Documente manageriale


 1. Raportul general privind starea starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară 2017-2018, semestrul I;
 2. Raport de monitorizare a calității activităților planificate și derulate în cadrul Programului național Școala Altfel 26-30.03.2018;
 3. Lista tuturor funcţiilor din şcoală ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice;
 4. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară în semestrul al II-lea și la sfârşitul anului şcolar 2017-2018;
 5. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;
 6. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară în semestrul al II-lea și la sfârşitul anului şcolar 2018-2019;
 7. Planul de acțiune al Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila 2019-2024;
 8. Planul managerial 2019-2020;
 9. Regulamentul de ordine interioară, anul școlar 2020-2021;
 10. Raportul general privind starea și calitatea învățământului în unitatea școlară, pe semestrul II, anul școlar 2019-2020;
 11. Procedura operațională privind reglemetarea modalității de colectare, validare, păstrare și arhivare a condicii de prezență și a fișelor de prezență;
 12. Măsuri de combatere și prevenire a infecției cu SARS-COV-2;
 13. Raportul general privind starea și calitatea învățământului în unitatea școlară în semestrul al doilea și la sfârșitul anului școlar 2020-2021;
 14. Regulamentul intern de organizare și funcționare în anul școlar 2021-2022;

Documente ale Comisiei de evaluare și asigurare a calității (C.E.A.C.)


 1. Decizia comisiei C.E.A.C.;
 2. Organigrama C.E.A.C.;
 3. Planificarea activităților C.E.A.C.;
 4. Proceduri și subcomisii C.E.A.C.;
 5. Raport anual C.E.A.C.;
 6. Regulament de organizare și funcționare a C.E.A.C.;
 7. Responsabilități și plan de acțiune al C.E.A.C.;