Repartizarea candidaților la proba ”C”, de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, a examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019

Proba orală

Proba scrisă