Informații privind înscrierea la școala postliceală sanitară, anul școlar 2018-2019

PLAN ŞCOLARIZARE

ŞCOALA POSTLICEALĂ

AN ŞCOLAR 2018/2019

– 4 CLASE / 112 LOCURI – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – CURS DE ZI-3 ani – CU TAXĂ – 3600 RON/AN
– 2 CLASE / 56 LOCURI – ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – CURS DE ZI-3 ani – FĂRĂ TAXĂ
– 1 CLASĂ / 28 LOCURI – ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE – CURS DE
ZI – 3 ani – FĂRĂ TAXĂ

ACTE NECESARE LA DOSAR:

– CERERE (SE COMPLETEZĂ LA ÎNSCRIERE);
– COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE, COPIE CARTE DE IDENTITATE, COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (UNDE ESTE CAZUL), CERTIFICATE “CONFORM CU ORIGINALUL”;
– DIPLOMĂ DE BACALAUREAT SAU ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A LICEULUI, DUPĂ CAZ;
– FOAIE MATRICOLĂ PENTRU CLASELE IX-XII/XIII;
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ESTE SĂNĂTOS CLINIC ŞI APT PENTRU CALIFICAREA PROFESIONALĂ ALEASĂ;
– DOSAR ŞI FOLII PLASTIC;
– TAXĂ DE ÎNSCRIERE:150 RON.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

2 IULIE-31 AUGUST 2018, PROGRAM 12,00 – 17,00, DE LUNI PÂNĂ VINERI

ÎNCEPEREA CURSURILOR: 10 SEPTEMBRIE