Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare, anul școlar 2019-2020

Perioada de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2019-2020 este:

 • 4 martie – 22 martie 2019 – prima etapă;
 • 2 aprilie – 08 aprilie 2018 – a doua etapă;

Programul de înscriere la clasa pregătitoare va fi zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00-18,00.

Acte necesare la dosarul de înscriere:

 • Cerere tip care se completează online la unitatea de învăţământ;
 • Copie certificat de naştere copil;
 • Copii după cărţile de identitate ale părinţilor;
 • Dovada de vaccinare;
 • Adeverinţă de la medic precum copilul este clinic sănătos;
 • Un dosar cu şină şi o folie;
 • În cazul părinţilor divorţaţi se va depune la dosar o hotârăre judecătoarească definitivă din care să rezulte modul in care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilit domiciuluil minorului.

În cazul copiilor care implinesc vârsta de 6 ani în intervalul 01.09.2019 – 31.12.2019, pe lângă documentele menţionate mai sus, se va depune şi o copie a documentului de la CJRAE/CMBRAE cu rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

Notă: la înscriere părinţii vor prezenta şi actele în original pentru conformitate.

La înscriere se va prezenta părintele sau reprezentantul legal al copilului.

Pentru anul şcolar 2019-2020, Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila are în planul de şcolarizare 1 clasă pregătitoare – 25 de locuri;

Ziua porţilor deschise se va desfăşura în data de 05 martie 2019, ora 12.00;

Organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor din grădiniţe care vor fi cuprinşi în anul 2019-2020, în invăţământul primar, va avea loc în data de 07.03.2019, ora 14.00 pentru la sediul Colegiului Naţional “Ana Aslan”;

Evaluarea dezvoltării psihosomatice pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2019 – 31.12.2019 se va desfășura la Școala Gimnazială “Fănuş Neagu” Brăila, perioada 26.02.2019 – 20.03.2019, de luni până vineri, intervalul orar 10,00-18,00.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR:

 1. Existenţa unui certificate medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o clasă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţia copilului orfan de ambii părinţi;
 3. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 4. Existenţa unui frate/ a unei surori  înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ .

CRITERII SPECIFICE  DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR

 1. Părinţi absolvenţi sau elevi( învăţământ postliceal) ai Colegiului Naţional „Ana Aslan” şi existenţa unui document care atesta că unul din părinţi sau o rudă de până la gradul III este angajat in sistemul de invăţământ.
 2. Copilul care se înscrie la grupa pregătitoare să fi frecventat grădiniţa din cadrul Colegiului Naţional “Ana Aslan”.

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE

 1. copie după diplomă, adeverinţă de salariat.
 2. Adeverinţă de elev.

TELVERDE unde părinţii pot afla informaţii gratuite referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar 0800816239