didactic_auxiliar

Nr.
crt.
Nume și prenume Funcție
1. Gheorghe Oana Administrator financiar șef
2. Enache Iuliana Administrator financiar
3. Radu Ionica Secretar șef
4. Mihaiu Mirela Secretar
5. Spiță Viorica Administrator grădiniță
6. Stoica Petre Administrator de patrimoniu
7. Drăghici Rafael Informatician
8. Enache Carmen Bibliotecar
9. Aldea Sofia Laborant