Home Istoric Personal Elevi Documente Imagini scoala Contact

 

Meniu Principal

Home

Istoric

Personal

Elevi

Documente

Imagini scoala

Contact

ISTORIC

 Despre ...

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"

Ø       1899 - a fost înregistrată clădirea din B dul Cuza

Ø       1912 - s-a înfiinţat Gimnaziul Israelit ,,Schaffer"

Ø       1941 - s-a infiintat şcoala cu profil sanitar

Ø       1992 - a devenit GRUP SCOLAR SANITAR ,,ANA ASLAN"

Ø       Învăţământul sanitar din municipiul Brăila beneficiază de o tradiţie veche de 100 de ani :

Ø       şcoala de moaşe din 1904

Ø       şcolile de surori medicale din 1939-1943

Ø       şcolile  de surori 1949-1974

Ø       şcoala postliceală din 1958

Ø       liceul sanitar din 1971

Şcoala sanitară aflată astăzi sub denumirea de Grup Şcolar Sanitar ,,Ana Aslan’’ a fost înfiinţată în anul 1952.

Ø       în 1954 este menţionată denumirea ,,Şcoala pentru Pregătire Personal Sanitar’’ din B-dul Cuza nr.85, Raionul Brăila, Regiunea Galaţi şi tutelată de Ministerul Sănătăţii care avea doua profile , moaşe şi surori medicale.Şcoala avea atunci ca director pe dr. Calciu Nicolae, iar ca director adjunct, Luca Sofia.

Ø       în 1956 şcoala poartă denumirea de Şcoala Profesională Sanitară, înregistrată la adresa B-dul Cuza nr.89 tot sub conducerea dr. Calciu Nicolae

Ø       în 1958, Şcoala Profesională Sanitară este înregistrată pe B-dul Cuza nr. 69 şi are două profile, şcoala profesională în lichidare şi o şcoala tehnică.

Ø       în 1960, la 30 septembrie şcoala îşi schimbă iar numele în Şcoala Tehnică Sanitară, având următoarele specializări: asistente medicale, asistente medicale de pediatrie şi de obstetrică ginecologie.

Ø       în1965 şcoala apare sub numele de Grup Şcolar Sanitar , pe B-dul Cuza nr. 69, cu două forme de învăţământ: profesional şi tehnic

 Ø       în 1971-1974 formele de învăţămănt sunt: postliceal şi liceal, iar în 1978, doar liceal.

Stiri informative